Nou tràmit en línia per a les consultes sobre prevenció contra incendis

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un formulari per a centralitzar les consultes relacionades amb els expedients de prevenció d’incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis segons la llei 3/2010. També serveix per sol·licitar una visita amb el personal tècnic i per conèixer l’estat de l’expedient.

Es realitza de manera electrònica en aquest web de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: interior.gencat.cat/consultaprevencio.

D’aquesta manera, es deixarà de respondre telefònicament les consultes relacionades amb els expedients de Prevenció d’incendis en els Establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Ho pot fer servir qualsevol tècnic que s’identifiqui aportant les dades personals que se li demanen. S’haurà de tenir present el municipi on s’estableix l’activitat base de la consulta a realitzar, així com la seva tipologia: establiments dins del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), establiments industrials (RSCIEI) o activitats de caràcter esporàdic o puntual. Després, el tècnic del servei de prevenció responsable de resoldre la consulta es posarà en contacte amb el sol·licitant del dubte a fi de resoldre el tràmit.

Per a altres qüestions, la Generalitat recorda utilitzar la bústia de contacte.