Novetat legislativa en matèria d’instal·lacions elèctriques